Miljøpolitik

Det er Schjerning Farver A/S' miljøpolitik at producere og forhandle så miljørigtige produkter som muligt. Vi forpligter os til at beskytte miljøet samt forebygge forurening. Alle aktiviteter gennemføres med så lidt forbrug af ressourcer som muligt.


Schjerning Farver A/S

 • Vil, gennem videreudvikling af produktionsmetoder, fortsat arbejde mod en reduktion af de påvirkninger, som produktionen og brugen af vores produkter har på mennesker og naturen. 
   
 • Forpligter os til at overholde gældende lovgivning og myndigheders krav på miljøområdet og andre bestemmelser, som organisationen har tilsluttet sig, herunder FFFH og Svanemærkning.
   
 • Vil, gennem vurdering af risici og muligheder, i relation til vores interessenter, aktiviteter og væsentlige miljøforhold, sikre at vores miljøledelsessystem tager højde for disse risici og muligheder.
   
 • Benytter vareleverandører og transportører, der supporterer de miljømæssige krav, Schjerning Farver A/S stiller til produkterne og leverancerne.
   
 • Vil, via Lean og tavlemøder med medarbejderne, sikre, at processerne foregår så effektivt som muligt, og vi vil have fokus på løbende forbedringer.
   
 • Overvåger vores væsentlige miljøpåvirkninger, gennem målinger af nøgletal og kontrol af disse, for at sikre, at vi lever op til vore miljøpolitik.
   
 • Vil, i samarbejde med myndighederne, udarbejde og vedligeholde beredskabsplaner, der sikrer miljøet ved spild og uheld.
   
 • Informerer virksomhedens medarbejdere om vores miljøpolitik og miljøarbejdet. Gennem uddannelse og motivation, vil virksomheden forøge medarbejdernes viden og ansvarsfølelse over for det eksterne miljø.
   
 • Vil løbende revidere vores miljøpolitik, så den altid lever op til omgivelsernes krav og vores egne intentioner.
   
 • Forpligter os til løbende forbedringer og forebyggelse af forurening.