Sikkerhedsdatablade

I EU er det et krav, at alle, der importerer eller markedsfører kemiske stoffer og / eller produkter til erhvervsmæssig brug, er forpligtiget til at vurdere, om produktet skal leveres med et sikkerhedsdatablad for at leve op til gældende europæiske og nationale lovkrav.
 
Kontakt venligst Jette Borum hvis I har brug for specifikke datablade.