Miljøpolitik

Det er Schjerning Farver A/S' miljøpolitik at producere og forhandle så miljørigtige produkter som muligt. Alle aktiviteter gennemføres med så lidt forbrug af ressourcer og med så lidt forurening som muligt.


Schjerning Farver A/S

 • Vil, gennem videreudvikling af produktionsmetoder, fortsat arbejde mod en reduktion af de påvirkninger, som produktionen og brugen af vores produkter har på mennesker og naturen. 
   
 • Forpligter os til at overholde gældende lovgivning og myndigheders krav på miljøområdet og andre bestemmelser, som organisationen har tilsluttet sig, herunder FFFH og Svanemærkning.
   
 • Vil, gennem vurdering af risici og muligheder, i relation til vores interessenter, aktiviteter og væsentlige miljøforhold, sikre at vores miljøledelsessystem tager højde for disse risici og muligheder.
   
 • Benytter vareleverandører og transportører, der supporterer de miljømæssige krav, Schjerning Farver A/S stiller til produkterne og leverancerne.
   
 • Vil, via Lean og tavlemøder med medarbejderne, sikre, at processerne foregår så effektivt som muligt, og vi vil have fokus på løbende forbedringer.
   
 • Overvåger vores væsentlige miljøpåvirkninger, gennem målinger af nøgletal og kontrol af disse, for at sikre, at vi lever op til vore miljøpolitik.
   
 • Vil, i samarbejde med myndighederne, udarbejde og vedligeholde beredskabsplaner, der sikrer miljøet ved spild og uheld.
   
 • Informerer virksomhedens medarbejdere om vores miljøpolitik og miljøarbejdet. Gennem uddannelse og motivation, vil virksomheden forøge medarbejdernes viden og ansvarsfølelse over for det eksterne miljø.
   
 • Vil løbende revidere vores miljøpolitik, så den altid lever op til omgivelsernes krav og vores egne intentioner.
   
 • Forpligter os til løbende forbedringer og forebyggelse af forurening.